BannerAddress
Đối tác
Sản phẩm

Hộp 25 que giá: 200.000 VNĐ

Hộp 50 que giá: 380.000 VNĐ

Lưu ý: khi mở nắp hộp hoặc khi có không khí vào hộp, que sử dụng trong vòng 3 tháng
So sánh các sản phẩm Que thử đường huyết theo
Hình Giá tiền Bảo hành  
Que thu Sky Era Sky Era 175.000 VNĐ Chi tiết
Que thu On call Plus On-Call Plus/EZ II 195.000 VNĐ Chi tiết
Que Sapphire Medismart Sapphire 200.000 VNĐ Chi tiết
Que thu On call Platinum On-Call Platinum 220.000 VNĐ Chi tiết
Omron HEA_STP20 Omron HEA-STP20 240.000 VNĐ Chi tiết
Que thu Accu Chek Active 25 Accu-Chek Active (25) 240.000 VNĐ Chi tiết
Que thu Medisana Medisana 250.000 VNĐ Chi tiết
Que One Touch One Touch Ultra 287.000 VNĐ Chi tiết
Que thu Accu Chek Performa 25 Accu-chek Performa (25) 347.000 VNĐ Chi tiết
Que thu Accu Chek Active Accu-Chek Active (50) 390.000 VNĐ Chi tiết
Que thu Accu Chek Performa Accu-chek Performa (50) 590.000 VNĐ Chi tiết
Hỗ trợ
Yahoo Messenger
Skype
Giỏ hàng
0 sản phẩm
Tổng giá tiền:
0 VNĐ
Liên kết
máy đo huyết áp | máy đo đường huyết |